Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Trịnh Châu

Tổng quan dự án:
1. Tên dự án: Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Trịnh Châu
2. Vị trí dự án: Giao lộ của đường vành đai ngoài Long Hồ và đường vành đai bắc Tam Hoàn, khu Trịnh Đông, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
3. Sản phẩm ứng dụng: cuộn không dính 2 mặt + 2 mm BAC
4. Công trường: tầng hầm, mái
5. Diện tích xây dựng: 70.000 mét vuông