Chung cư căn hộ Golden Westlake

Chủ đầu tư: Hong Kong
Vị trí chống thấm: Mái
Diện tích: 15,000 m2
Vật tư sử dụng: Màng chống thấm PET/ BAC
Thời gian thi công: Tháng 3 năm 2009
Địa điểm: Hà Nội