Công ty Huawei ở Thâm Quyến

Địa điểm: Thâm Quyến, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: Trên 129,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA Bondsure
Khu vực thi công: Tầng hầm và mái nhà