Foxconn

Chủ đầu tư: Foxconn
Vị trí chống thấm: Mái, tầng hầm
Diện tích: 30,000 m2
Vật tư sử dụng: Màng chống thấm PET/BAC, chất chống thấm JS (PMC) và PU
Tấm XPS mái: 20,000 m2
Thời gian thi công: Tháng 3 năm 2008
Địa điểm: Bắc Ninh, Bắc Giang