Khu liên hợp triển lãm Trung Quốc (Thượng Hải)

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: Trên 400,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA MAC, Màng chống thấm JOABOA CLF
Khu vực thi công: Các vách tường và gờ chân tường