Khu phức hợp MOMA hiện đại ở Bắc Kinh

Địa điểm: Bắc Kinh, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 110,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC
Khu vực thi công: Tầng hầm và mái nhà