Khu vườn Shengmolisi ở Thâm Quyến

Địa điểm: Thâm Quyến, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 200,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC, Sơn chống thấm JOABOA 911
Khu vực thi công: Tầng hầm và mái nhà