Kỹ thuật kho chứa xe của tuyến tàu điện ngầm số 9 Thượng Hải