Sân bay quốc tế Xương Bắc – Nam Xương

Địa điểm: Nam Xương, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 70,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA WP-SBS (sử dụng công nghệ chế tạo ứng dụng ẩm)
Khu vực thi công: Tầng hầm và mái nhà