Shengyu

Chủ đầu tư: Công ty Shengyu
Vị trí chống thấm: Mái
Diện tích: 16,000 m2
Vật tư sử dụng: Chất chống thấm PU, màng chống thấm nhựa tổng hợp
Thời gian thi công: Tháng 2 năm 2012
Địa điểm: Bắc Giang