Thế giới âm nhạc của Lang Lang

Địa điểm: Thâm Quyến, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 35,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC, Sơn chống thấm JOABOA SPU
Khu vực thi công: Mái nhà