The Vista

Chủ đầu tư: Capitaland Investments
Vị trí chống thấm: Mái, nhà vệ sinh, bếp
Diện tích: 50,000 m2
Vật tư sử dụng: Màng chống thấm PET/BAC, keo PU, chất chống thấm tổng hợp Ciment Polymer JS (PMC)
Thời gian thi công: Tháng 6 năm 2010