Tòa nhà văn phòng chính phủ tỉnh Hải Nam

Địa điểm: Hải Nam, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 29,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC
Khu vực thi công: Mái nhà, tầng hầm và ban công