Tòa nhà văn phòng của Bộ Công an Trung Quốc

Địa điểm: Bắc Kinh, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 40,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA® Bondsure
Khu vực thi công: Tầng hầm và mái nhà