Toà nhà ven biển Tencent

Địa điểm: Thâm Quyến, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 280,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC, Sơn chống thấm JOABOA JS
Khu vực thi công: Tầng hầm và bức tường