Trạm đường sắt phía Tây Nam Xương

Địa điểm: Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 1,000,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA MAC
Khu vực thi công: Mái nhà và tầng hầm