Trụ sở doanh nghiệp toàn cầu Thượng Hải

Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 80,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC
Khu vực thi công: Tầng hầm và mái nhà