Trung tâm nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Hà Bắc

Sản phẩm ứng dụng: hệ thống tích hợp tiết kiệm năng lượng tấm nhôm, hệ thống tích hợp tiết kiệm năng lượng trang trí bằng đá
Diện tích dự án: 12400m²