Trung tâm thương mại Wanda ở Bắc Kinh

Địa điểm: Bắc Kinh, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 250,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC, Sơn chống thấm JOABOA SPU
Khu vực thi công: Tầng hầm, mái nhà và phòng tắm