Thông báo

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2023 通知 关于2023年越南国庆节放假

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2023 通知 关于2023年越南国庆节放假 760 442 Hoàng Kim Thành

THÔNG BÁO 通知 ( V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh 2023 关于2023年越南国庆节放假) Kính gửi: Quý Khách Hàng và Toàn thể Nhân Viên Công Ty TNHH Hoàng Kim Thành HKT 尊敬:HKT黄金城责任有限公司的全体员工及各位客户 Theo…

read more