Dự án

Nhà máy BOE

Nhà máy Vina Cell – Vina Solar

Nhà máy Goertek Vina (Nghệ An)

Nhà máy Goertek Vina (Bắc Ninh)

Nhà máy Sunny Opotech

Nhà máy BYD

Nhà máy Trina Solar

Nhà máy Foxconn

Nhà máy Longcheer Meiko

Nhà máy JA Solar NE

Nhà máy JA Solar

Nhà máy Luxshare ICT Quang Châu (Bắc Giang)