Hiển thị kết quả duy nhất

Lĩnh vực chống ăn mòn

Xác định tốc độ ăn mòn bằng các phương pháp đo điện hóa như trở kháng phân cực, đường cong phân cực…Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả bảo vệ chống ăn mòn của các hệ lớp phủ, hệ bảo vệ ca tốt, chất ức chế ăn mòn.
Kiểm tra, đánh giá ăn mòn bên trong, phát hiện khuyết tật (khe nứt, pitting,…) của đường ống, thiết bị, kết cấu kim loại bằng các phương pháp không phá hủy.