Nhà máy Luxshare ICT Vân Trung (Bắc Giang)

Địa điểm: KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Diện tích: 16.2ha
Nhà máy sản xuất dây cáp và dấu nối cho máy vi tính, viễn thông, thiết bị điện tử tiêu dùng, dây cáp cho xe hơi và cho y tế